عنوان قنصلية الجزائر في مارسيليا - فرنسا le Consulat Général du Algérie en Marseille القنصلية العامة للجزائر في مارسيليا
le Consulat Général du Algérie en Marseille

ADRESSE:
363, RUE PARADIS
13272 MARSEILLE CEDEX 08
France

TÉLÉPHONE:
LOCAL:
(04) 9113.9950

INTERNATIONAL:
+33.4.9113.9950

FAX:
LOCAL:
(04) 9181.7821

INTERNATIONAL:
+33.4.9181.7821